Bilförsäkring

bilförsäkringAlla bilar som framförs i trafik måste vara försäkrade med minst trafikskadeförsäkring. Att inte betala försäkringen är mycket dyrt, omkring 100 kronor per dygn, därför är det viktigt att försäkra sin bil från första början. Du kan försäkra din bil i alla stora försäkringsbolag och bland många mindre aktörer och det finns flera olika sorters försäkringar som ger mer eller mindre bra skydd, att teckna. Om du har en gammal bil räcker det troligen med en trafikskadeförsäkring. Den är inte så dyr men i gengäld täcker den ingenting mer än personskador och den andra partens skador om olyckan skulle vara framme. De flesta bolag rekommenderar att man i alla fall tecknar en halvskadeförsäkring där både stöld, brand och glas ingår vilket kan vara väl så bra om man till exempel får rutan krossad. Har du en nyare bil är det bästa att dra på fullt med en helskadeförsäkring. Denna täcker även skador på själva bilen. Till detta finns det också flera tilläggsförsäkringar att teckna, till exempel hyrbilsförsäkring, det vill säga, om du behöver lämna in din bil på en verkstad har du rätt att få en hyrbil. Som alltid är det viktigt att jämföra bolag och priser för att få den bästa försäkringen.