Personförsäkring

personförsäkringPersonförsäkringarna förekommer i olika former och är ett komplement till det socialsystem och de avtalsförsäkringar som Sverige har. Dessa försäkringar kan både tecknas av en grupp, till exempel skola, idrottsförbund eller arbetsgivare eller av dig själv. De vanligaste försäkringarna inom personförsäkring är olycksfallsförsäkringen som går in och täcker kostnader om du blir skadad, till exempel för rehabilitering och sjukhuskostnader. Konsumentvägledningen ger möjlighet att jämföra olika sjuk- och olycksfallsförsäkringar här. Sjukförsäkringen är idag mycket vanlig då försäkringskassans utbetalning vid långvarig sjukdom inte alltid räcker till. Barnförsäkring tecknar man för sitt barn. Tyvärr är det idag många som väljer, på grund av sin ekonomi, att inte försäkra sina barn. Det kan bli en mycket dyrköpt erfarenhet. Att förlora sitt barn är fruktansvärt nog utan att man dessutom ska behöva bli ekonomiskt lidande på det och vi alla vet ju att tyvärr är olyckan där ibland. Försäkringen går också in om barnet blir invalidiserat och betalar ut ersättning till det aktuella barnet. Pensionsförsäkring är en annan typ av försäkring som många tyvärr slarvar med. De allra flesta försäkringsbolag har olika former av personförsäkringar. De stora försäkringsbolagen, Folksam, Trygghansa, Länsförsäkringar och IF har alla olika erbjudanden. För att kunna jämföra deras försäkringar bör man veta vad man vill ha. Det finns till exempel olika tilläggsförsäkringar vid olika tillfällen av livet som kan vara nog så viktiga att teckna, till exempel vid graviditet och långvarig arbetslöshet. Visserligen kan man inte förutse allt i livet men självklart kan och ska man planera så långt det är möjligt vad gäller sina försäkringar och även om man inte hade tänkt bli arbetslös nu, kan det vara värt att kolla vad de olika försäkringsbolagen har för tilläggsförsäkringar angående det. Detsamma gäller även om man ska ut och resa eller på annat sätt göra något som kanske inte täcks av ens vanliga försäkringar. Olika bolag har olika avtal vad som gäller för olika försäkringar – återigen: läs noga igenom alla villkor så att du vet vad som gäller!